ALGUNES WEBs CONTRAINFORMATIVES

Abordaxe -revista anarquista-

A-infos

Agencia de noticias anarquistas
http://www.ainfos.ca/ca/

Alasbarricadas.org

De la calle a la red
www.alasbarricadas.org

Anarcol

Rompiendo esquemas.., creando alternativas.
http://www.nodo50.org/anarcol

:: ANARQUISTAS ::

assembleamajaras

Compañer@ No Trabajes

Contra Info

Contrainformate

culmine.noblogs.org

fear to sleep

FogoGrego

GLAD - Estudios Sociales Libertarios

Hommodolars

Una propuesta para superar la contrainformación
http://www.hommodolars.org/web/index.php

Indymedia Barcelona newswire

::INFOPUNT:: Contrainformació i activitats

la granonada

- La Haine

Liberación Total

Marginadxs

Metiendo Ruido

Mislata Contrainfos

Red-libertaria.net

Una crítica libertaria de la actual conyuntura
http://www.red-libertaria.net/noticias/index.php

Rojoscuro

material anarquista

Viva La Anarquía

Qui som?

Qui som?

Prou! és el resultat de l'activisme constant d'unes anarquistes implicades en la lluita contra el domini, el capital i els seus Estats: Contra l'esclavitud moderna del consum, el treball i la vida hipotecada.
Lluitem per l'autogestió de la societat i les nostres vides per mitjà de l'agitació i la propaganda pel fet, l'exemple viu o viscut. Pretenem que la societat funcioni al marge de l'Estat i del mercat. Ens basem en la força de la individualitat com a motor de canvi social.

Concebem l'Anarquia com l'expressió mateixa de la natura; Espontània, diversa, dinàmica, simbiòtica i totalment lliure i irracional. Una xarxa de relacions socials en què l'equilibri es basa en la fluïdesa comunicativa entre els seus membres.

La revolució és una aventura sense tornada. Si no és capaç de canviar les nostres vides, no existeix com a tal i per tant no canviarà la resta del nostre entorn.
L'anarquia viu dels actes i el pensament individual i col·lectiu, sense limitacions ni restriccions de temps. És momentània i perquè funcioni, s'adapta, expressant-se en tot moment. Es filtra en qualsevol faceta de la vida quotidiana i és el que la fa ser incontrolable. D'aquí la nostra raó-força com a elements salvatges i anàrquics.