ALGUNES WEBs CONTRAINFORMATIVES

Abordaxe -revista anarquista-

A-infos

Agencia de noticias anarquistas
http://www.ainfos.ca/ca/

Alasbarricadas.org

De la calle a la red
www.alasbarricadas.org

Anarcol

Rompiendo esquemas.., creando alternativas.
http://www.nodo50.org/anarcol

:: ANARQUISTAS ::

assembleamajaras

Compañer@ No Trabajes

Contra Info

Contrainformate

culmine.noblogs.org

fear to sleep

FogoGrego

GLAD - Estudios Sociales Libertarios

Hommodolars

Una propuesta para superar la contrainformación
http://www.hommodolars.org/web/index.php

Indymedia Barcelona newswire

::INFOPUNT:: Contrainformació i activitats

la granonada

- La Haine

Liberación Total

Marginadxs

Metiendo Ruido

Mislata Contrainfos

Red-libertaria.net

Una crítica libertaria de la actual conyuntura
http://www.red-libertaria.net/noticias/index.php

Rojoscuro

material anarquista

Viva La Anarquía

Anarquia ara

Som conscients que no et pots escapar de l'ús dels diners en aquesta societat de consum. Apostem per la creació, participació i implicació de projectes estables, duradors, que configuren societats llibertàries i ecològiques.
Recuperem el control de les nostres necessitats més bàsiques: Alimentació, vivenda i educació.
 Liquidem el treball convertint-ho en una modus de vida alliberador. Això s’aconsegueix per mitjà de la creació de micro-economies. Xarxes locals i difuses que tendeixin a l'intercanvi més que al mer diners: Viure més, consumir menys.