ALGUNES WEBs CONTRAINFORMATIVES

Abordaxe -revista anarquista-

A-infos

Agencia de noticias anarquistas
http://www.ainfos.ca/ca/

Alasbarricadas.org

De la calle a la red
www.alasbarricadas.org

Anarcol

Rompiendo esquemas.., creando alternativas.
http://www.nodo50.org/anarcol

:: ANARQUISTAS ::

assembleamajaras

Compañer@ No Trabajes

Contra Info

Contrainformate

culmine.noblogs.org

fear to sleep

FogoGrego

GLAD - Estudios Sociales Libertarios

Hommodolars

Una propuesta para superar la contrainformación
http://www.hommodolars.org/web/index.php

Indymedia Barcelona newswire

::INFOPUNT:: Contrainformació i activitats

la granonada

- La Haine

Liberación Total

Marginadxs

Metiendo Ruido

Mislata Contrainfos

Red-libertaria.net

Una crítica libertaria de la actual conyuntura
http://www.red-libertaria.net/noticias/index.php

Rojoscuro

material anarquista

Viva La Anarquía

Organitzades

De forma autònoma i horitzontal, aplicant la filosofia i pràctica anarquista com a metodologia de supervivència social: Abordar una problemàtica sense intermediaris; anticonsumisme, cooperació contra mandat, suport mutu, assemblea de base..., aconseguint crear així - junt amb altres companys de camí- marcs temporals de ruptura amb l'ordre impost, espais públics de comunicació autònoms que siguin capaços de redimir els efectes alienants i d'infantibilitat  mental.
Teràpia a què ens veiem sotmeses diàriament gràcies a l'Estat i el sistema capitalista: Escola-treball-presó.

No ens importen què companys de camí tenim si la relació per a abordar una problemàtica comuna es fa de forma anàrquica i de mutu suport, sense que per això s'hagi de convertir en un matrimoni.

L'activisme que practiquem des del dia a dia,  ho encaminem a forçar el col·lapse econòmic i obstruir la indústria. Creguem possibilitats de canvi capaç d'obrir  nous camins i que pugin ajudar a canviar el rumb de la història.